มิถุนายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9
มีรายการจอง
 
10
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16 17
มีรายการจอง
 
18 19 20 21 22 23
มีรายการจอง
 
24
25 26
วันสุนทรภู่
27 28 29 30
มีรายการจอง
 
 

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

เปิดอ่านแล้ว22/05/2560 เวลา 13:04:26
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ.
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม บันทึกข้อมูล กยศ.
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อ.พุทธรักษ์   หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ
วาระการประชุม อบรม (สพป.มค.เขต 1 )
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณเทคโนโลยีการเกษตร
วาระการประชุม อบรมคอมพิววเตอร์พื้นฐานนักศึกษา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณเทคโนโลยีการเกษตร
วาระการประชุม อบรมคอมพิววเตอร์พื้นฐานนักศึกาา
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
วาระการประชุม ฝึกใช้โปรแกรมในการส่งข้อมูลการวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.วีระพน ภานุรักษ์   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 23 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.วีระพน ภานุรักษ์   หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 มิ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนวิชญ์ สุยอย   หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
วาระการประชุม โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาของนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280