รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ26/12/2559 เวลา 10:11:18
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.พ. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม การสืบค้นงานวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ31/01/2560 เวลา 11:41:33
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเกษตร
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ25/01/2560 เวลา 09:34:24
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ขอใช้สอบ
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4

อนุมัติ31/01/2560 เวลา 11:41:27
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมระบบ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ26/12/2559 เวลา 10:11:22
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.พ. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม   หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วาระการประชุม การสืบค้นงานวิจัย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ06/02/2560 เวลา 15:13:48
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบคัดเลือก สำนักงานจังหวัด
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ06/02/2560 เวลา 15:13:53
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สอบคัดเลือก สำนักงานจังหวัด
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ14/02/2560 เวลา 10:58:19
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.สาธิต แสงมหาชัย   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม จัดกิจกรรมแสดงละคร
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6

อนุมัติ25/01/2560 เวลา 09:34:27
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมยาเสพติด ผศ.ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ31/01/2560 เวลา 11:40:52
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.พ. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ก.พ. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุกุล บุตรพรม   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมสัมมนา ข้าราชการส่วนใน สำนักงานเขต มหาสารคาม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280