พฤษภาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
วันฉัตรมงคล
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
มีรายการจอง
 
18 19 20
21 22
มีรายการจอง
 
23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ15/05/2560 เวลา 09:51:43
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 60 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ สุรัมภา เพรชกองกุล   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ10/04/2560 เวลา 12:35:02
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ค. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 พ.ค. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมพัฒนาครูปฐมวัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ15/05/2560 เวลา 09:51:52
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 พ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายละเอียด

ห้องประชุม 4A

อนุมัติ19/05/2560 เวลา 16:00:50
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 พ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

อนุมัติ15/05/2560 เวลา 09:51:47
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 พ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรม สนง.มหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4B

อนุมัติ15/05/2560 เวลา 09:51:55
วันที่ใช้ห้อง 25 พ.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 พ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ Mr.Admin System   หน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระการประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ
ดูแลและพัฒนาโดย นครินทร์ ม่วงอ่อน ศูนย์คอมพิวเตอร์ email : leksoft@rmu.ac.th โทร.0985575280